คอนโด A บ้านทิวเขา

 • อาคาร ชุด คสล. สูง 3-4 ชั้น
 • พื้นที่ก่อสร้าง 3300 ตร.ม.
 • ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน
 • สโคปงานก่อสร้างครบวงจร
ADD LINE ปรึกษาฟรี! 082 889 2659

คอนโด B บ้านทิวเขา

 • อาคาร คสล. สูง 7 ชั้น
 • พื้นที่ก่อสร้าง 3700 ตร.ม.
 • ระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน
 • สโคปงานก่อสร้างครบวงจร
ADD LINE ปรึกษาฟรี! 082 889 2659

คอนโด C บ้านทิวเขา

 • อาคาร คสล. สูง 6 ชั้น (มีชั้นใต้ดิน)
 • พื้นที่ก่อสร้าง 3300 ตร.ม.
 • ระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน
 • สโคปงานก่อสร้างครบวงจร
ADD LINE ปรึกษาฟรี! 082 889 2659

คอนโด D บ้านทิวเขา

 • อาคาร คสล. สูง 7 ชั้น
 • พื้นที่ก่อสร้าง 4600 ตร.ม.
 • ระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน
 • สโคปงานก่อสร้างครบวงจร
ADD LINE ปรึกษาฟรี! 082 889 2659

คอนโด E บ้านทิวเขา

 • อาคาร คสล. สูง 6 ชั้น
 • พื้นที่ก่อสร้าง 4300 ตร.ม.
 • ระยะเวลาก่อสร้าง 14 เดือน
 • สโคปงานก่อสร้างครบวงจร
ADD LINE ปรึกษาฟรี! 082 889 2659
MY PRESTIGE ENGINEERING
รับสร้างบ้านเกรดพรีเมี่ยม โซนเขาใหญ่ วังน้ำเขียว มวกเหล็ก
ปรึกษาฟรี!
082 889 2659 ADD LINE Facebook